NAZIV PROJEKTA

BH TELECOM

Realizovano: 2021. godine.

SPORTSKI EVENT

KONFERENCIJA ZA SPORTSKE NOVINARE I SPORTSKE DJELATNIKE

O PROJEKTU:

Forum sporta je konferencija koja okuplja osobe koje rade u sportskim klubovima i organizacijama, školama sportova, sportskikm objektima i osobe koje se bave organizacijom sportskih događaja ili su povezani sa sportom.

TRADICIJA

EVENT KOJI ORGANIZUJEMO GODINAMA

ČETVRTI PO REDU

Sportski događaj koji je brendiran i osmišljen od Agencije Hardino i koji organizujemo već četvrti put uz pomoć naših partnera i prijatelja.

BRANDING

Event brendiran od strane Agencije Hardino uz partnerstvo sa prijateljima.

ORGANIZACIJA

Agencija Hardino je zadužena u potpunosti za organizaciju ovog eventa.

MARKETING

Promocija i multimedijalni marketing je specijalnost naše agencije.