NAŠE USLUGE

Spektar usluga koje nudi Hardino kreirane su za potrebe i želje svih klijenata.

PRODUKCIJA

PRODUKCIJA

Profesionalno fotografisanje, video snimanje, prenos događaja uživo, snimanje iz zraka i montaža

FOTO • VIDEO • DRON

ORGANIZACIJA

ORGANIZACIJA

Pronalazak i priprema lokacija za vaše događaje, kreiranje programa, sponzorstva i partnerstva.

DIZAJN • SETUP • ORGANIZACIJA

MARKETING

MARKETING

Usluge dizajna, vođenja društvenih mreža, i izrade marketinških planova.

STRATEGIJA • OGLAŠAVANJE

STRATEGIJA

KONSULTACIJE

Usluge konsultacije i savjetovanja oko vođenja sportskih klubova, komunikacija, organizacije i realizacije evenata.

SAVJETOVANJE • ANGAŽMAN

ZAINTERESOVANI STE ZA NEKU OD NAŠIH USLUGA?