NAZIV PROJEKTA

GS1 Bosnia and Herzegovina

Realizovano: 2022. godine.

Korporativni video

Pedeseta godišnjica GS1

O PROJEKTU:

 
Video za klijenta povodom 50. godina nastanka digitalnog koda.